اخبار برگزیده وزارت عتف

تقدير معاون بهداشتي و رئيس مرکز بهداشت استان ايلام از دکتر صيدي معاون دانشجويي دانشگاه
تقدير معاون بهداشتي و رئيس مرکز بهداشت استان ايلام از دکتر صيدي معاون دانشجويي دانشگاه
معاون بهداشتي و رئيس مرکز بهداشت استان ايلام با ارسال لوح تقديري، از زحمات دکتر صيدي معاون دانشجويي دانشگاه به جهت اجراي برنامه هاي پيشگيرانه با موضوع کوويد – 19، تقدير بعمل آورد. به گ...
۲۴ شهريور ۱۳۹۹
تمديد حکم مديريت دکتر محمد سلاورزي‌زاده در سمت «مدير برنامه و بودجه، تحول اداري و بهره‌وري» دانشگاه
تمديد حکم مديريت دکتر محمد سلاورزي‌زاده در سمت «مدير برنامه و بودجه، تحول اداري و بهره‌وري» دانشگاه
با حکم رئيس دانشگاه: حکم مديريت دکتر محمد سلاورزي زاده در سمت «مدير برنامه و بودجه ، تحول اداري و بهره وري» دانشگاه به مدت دو سال تمديد گرديد. به گزارش روابط عمومي، طي حکمي از سوي دکتر علي ا...
۲۴ شهريور ۱۳۹۹
طرح دکتر عليرضا تاب استاديار دانشگاه در قالب پروژه همکاري مابين دانشگاه ايلام و دانشگاه توسکيا مورد پذيرش قرار گرفت
طرح دکتر عليرضا تاب استاديار دانشگاه در قالب پروژه همکاري مابين دانشگاه ايلام و دانشگاه توسکيا مورد پذيرش قرار گرفت
براي اولين بار، طرح دکتر عليرضا تاب استاديار دانشگاه در قالب پروژه همکاري مابين دانشگاه ايلام و دانشگاه توسکيا ايتاليا، در قالب برنامه بين المللي اراسموس پلاس در اتحاديه اروپا مورد پذيرش قرار گرفت. ...
۲۳ شهريور ۱۳۹۹
تقدير اساتيد و دانشجويان گروه‌هاي علوم اجتماعي و تاريخ از رئيس دانشگاه
تقدير اساتيد و دانشجويان گروه‌هاي علوم اجتماعي و تاريخ از رئيس دانشگاه
دفتر دانشگاهي انجمن جامعه شناسي ايران، انجمن ايراني تاريخ شعبه ايلام و اساتيد و دانشجويان گروه هاي علوم اجتماعي و تاريخ با ارسال پيام هاي جداگانه اي از دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه ايلام به جهت اهتمام ...
۲۳ شهريور ۱۳۹۹
سخنراني معاون و مدير امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در نشست معاونين و مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه‌هاي سراسر کشور
سخنراني معاون و مدير امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در نشست معاونين و مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه‌هاي سراسر کشور
دکتر شيرخاني معاون و دکتر امامي پور مدير، فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در نشست معاونين و مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هاي سراسر کشور با حضور وزير علوم که روز چهارشنبه 1399/06/18 به صورت برخط برگزار گرد...
۲۳ شهريور ۱۳۹۹
موافقت شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد پنج رشته تحصيلي کارشناسي ارشد جديد در دانشگاه ايلام
موافقت شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد پنج رشته تحصيلي کارشناسي ارشد جديد در دانشگاه ايلام
رئيس دانشگاه ايلام عنوان کرد: با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي وزرات علوم، پنج رشته تحصيلي جديد کارشناسي ارشد در دانشگاه ايلام راه اندازي گرديد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه ايلام، دکتر علي ا...
۱۹ شهريور ۱۳۹۹
بررسي راهکارهاي توسعه روابط علمي دانشگاه ايلام و دانشگاه‌هاي عراق در جريان سفر رايزن فرهنگي سفارت عراق در ايران
بررسي راهکارهاي توسعه روابط علمي دانشگاه ايلام و دانشگاه‌هاي عراق در جريان سفر رايزن فرهنگي سفارت عراق در ايران
با هدف توسعه همکاري هاي علمي و بين المللي مابين دانشگاه ايلام و دانشگاه هاي کشور عراق، دکتر امجد المظفر رايزن فرهنگي سفارت جمهوري عراق در ايران در دانشگاه ايلام حضور يافت و به بحث و تبادل نظر در اين ز...
۱۷ شهريور ۱۳۹۹
آگهي مزايده املاک زراعي ديم دانشگاه ايلام
آگهي مزايده املاک زراعي ديم دانشگاه ايلام
دانشگاه ايلام در نظر دارد املاک زراعي ديم پلاک 1173 خود را در قالب عقد اجاره به مزايده بگذارد. لازم به ذکر است که از تاريخ درج اين آگهي هيچ شخص حقيقي و حقوقي بدون اذن و اجازه دانشگاه حق هيچ گونه اقد...
۱۷ شهريور ۱۳۹۹

آخرین عناوین سایر واحدها