اخبار برگزیده وزارت عتف

کارگاه آموزشي اخلاق در پژوهش در دانشگاه برگزار گرديد
کارگاه آموزشي اخلاق در پژوهش در دانشگاه برگزار گرديد
با هماهنگي و برنامه‎ريزي معاونت پژوهش و فناوري و دفتر هم‎انديشي اساتيد و نخبگان دانشگاه، کارگاه آموزشي اخلاق در پژوهش با استقبال گسترده اساتيد دانشگاه برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي،...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
تشريح گزارش عملکرد چهار ساله دانشکده ادبيات و علوم انساني
تشريح گزارش عملکرد چهار ساله دانشکده ادبيات و علوم انساني
چاپ 480 عنوان مقاله در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي، 338 مقاله در همايش‎هاي ملي و بين المللي و 65 عنوان کتاب /برگزاري 41 نشست علمي و کارگاه آموزشي/ اخذ مجوز پنج رشته تحصيلي جديد. به گز...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
انتصاب دکتر مرزبان فرامرزي به سمت همکار کارگروه منابع طبيعي و کشاورزي هيأت ويژه گزارش ملي سيلاب‎هاي کشور
انتصاب دکتر مرزبان فرامرزي به سمت همکار کارگروه منابع طبيعي و کشاورزي هيأت ويژه گزارش ملي سيلاب‎هاي کشور
با حکم دکتر نيلي: دکتر مرزبان فرامرزي دانشيار دانشگاه به سمت همکار کارگروه منابع طبيعي و کشاورزي هيأت ويژه گزارش ملي سيلاب‎هاي کشور منصوب گرديد. به گزارش روابط عمومي طي حکمي از سوي دکتر م...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
سخنراني  دکتر نورالدين رستمي با عنوان «تکنيک‌هاي ذهني تفکر مثبت و اصول موفقيت در زندگي» برگزار گرديد
سخنراني دکتر نورالدين رستمي با عنوان «تکنيک‌هاي ذهني تفکر مثبت و اصول موفقيت در زندگي» برگزار گرديد
با هماهنگي و برنامه‎ريزي انجمن علمي دانشجويي مرتع و آبخيزداري، سخنراني علمي دکتر نورالدين رستمي با عنوان «تکنيک هاي ذهني تفکر مثبت و اصول موفقيت در زندگي» برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي، ...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
نشست هيأت رئيسه دانشگاه و اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشکده ادبيات و علوم انساني برگزار گرديد
نشست هيأت رئيسه دانشگاه و اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشکده ادبيات و علوم انساني برگزار گرديد
در فضايي صميمانه، نشست دو ساعته هيأت رئيسه دانشگاه و اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشکده ادبيات و علوم انساني برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي، نشست هيأت رئيسه دانشگاه و اعضاي هيأت علمي و کارکنان...
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
نشست تخصصي مطالعه پديده خشونت در استان ايلام در دانشگاه برگزار گرديد
نشست تخصصي مطالعه پديده خشونت در استان ايلام در دانشگاه برگزار گرديد
با هماهنگي و برنامه‎ريزي دفتر دانشگاهي جامعه‎شناسي ايران در دانشگاه ايلام و همکاري دفتر فرهنگي و اجتماعي استانداري، نشست تخصصي مطالعه پديده خشونت در استان ايلام در دانشگاه ايلام برگزار گرديد. ...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
موفقيت خانم طاهره چامه دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه در پرورش گياهان زينتي و توليد سبزيجات
موفقيت خانم طاهره چامه دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه در پرورش گياهان زينتي و توليد سبزيجات
خانم طاهره چامه از دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه در زمينه پرورش گياهان زينتي و توليد سبزيجات موفقيت هاي خوبي را به دست آورده است. به گزارش روابط عمومي، خانم طاهره چامه دانشجوي کارشناسي ارشد رشت...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
اختتاميه سومين رويداد ايده‎شو در دانشگاه برگزار گرديد
اختتاميه سومين رويداد ايده‎شو در دانشگاه برگزار گرديد
مراسم اختتاميه سومين رويداد ايده‎شو با معرفي پنج ايده برتر در دانشگاه برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي، با هماهنگي، برنامه‎ريزي و همکاري مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه و دانشکده علوم ...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
نشست رئيس دانشگاه و دانشجويان افغانستاني برگزار گرديد
نشست رئيس دانشگاه و دانشجويان افغانستاني برگزار گرديد
در فضايي صميمانه، نشست دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه و دانشجويان افغانستاني (شاغل به تحصيل در دانشگاه ايلام) برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي، نشست دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه و جمعي از دانشجويان...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

آخرین عناوین سایر واحدها