دکتر نبی شمسایی مدیر تربیت بدنی دانشگاه ایلام به سمت دبیر ورزش دانشگاه‎های استان ایلام منصوب گردید

با حکم مديرکل تربيت بدني وزارت علوم: دکتر نبي شمسايي مدير تربيت بدني دانشگاه ايلام به سمت دبير ورزش دانشگاه‎هاي استان ايلام منصوب گرديد. به گزارش روابط عمومي، طي حکمي از سوي دکتر محمد حس

با حکم مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم: دکتر نبی شمسایی مدیر تربیت بدنی دانشگاه ایلام به سمت دبیر ورزش دانشگاههای استان ایلام منصوب گردید.

 

  به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی دکتر محمد حسین علیزاده مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، آقای دکتر نبی شمسایی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه ایلام به سمت دبیر  ورزش دانشگاه‎های استان ایلام منصوب گردید.

لازم به ذکر است با ابلاغ تربیت بدنی وزارت علوم، دانشگاه ایلام بعنوان دبیرخانه ورزش دانشگاه‎های استان ایلام انتخاب شد.

روابط عمومی دانشگاه ایلام برای دکتر شمسایی آرزوی موفقیت دارد.