سر خط خبرها

جشن بزرگ فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ایلام 1398/04/05 برگزار می‎گردد