جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در خصوص تعیین تکلیف مرکز علمی کاربردی هلال احمر

جلسه هيات نظارت،ارزيابي و تضمين کيفيت استان با دانشگاه جامع علمي کاربردي و هلال احمر استان

جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان با دانشگاه جامع علمی کاربردی و هلال احمر استان در خصوص تعیین و تکلیف مرکز آموزشی علمی کاربردی هلال احمر و نیروهای موجود آن روز شنبه مورخ 98/3/18 در هلال احمر استان برگزار شد.