طرح کاشت محصولات صیفی و سبزیجات بصورت تلفیقی در باغ گیاه شناسی دانشگاه ایلام انجام شد

با هدف تيم‎سازي و توسعه خلاقيت و کار آفريني در بين دانشجويان، طرح کاشت محصولات صيفي و سبزيجات بصورت تلفيقي در باغ گياهشناسي دانشگاه ايلام انجام گرديد. به گزارش روابط عمومي، با هدف تيم‎سا

با هدف تیمسازی و توسعه خلاقیت و کار آفرینی در بین دانشجویان، طرح کاشت محصولات صیفی و سبزیجات بصورت تلفیقی در باغ گیاهشناسی دانشگاه ایلام انجام گردید.

   به گزارش روابط عمومی، با هدف تیم‎سازی و توسعه خلاقیت و کار آفرینی در زمینه تولید محصولات ارگانیک و دارویی در بین دانشجویان،  طرح کاشت برخی محصولات صیفی، سبزیجات و پایه‎های گونه آویشن کوهی به صورت تلفیقی در بین ردیف درختان باغ گیاه شناسی دانشگاه ایلام زیر نظر دکتر مهدی حیدری مدیر گروه جنگل دانشکده کشاورزی و با همکاری خانم طاهره چامه دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی انجام شد.

 این طرح علاوه بر اینکه باعث تقویت خاک، حفظ رطوبت عرصه کاشت درختان و به طور کلی بهبود عملکرد زمین و رویش گونه‎های درختی باغ گیاه‎شناسی می‎شود، می‎تواند در مشارکت‎سازی و آموزش دانشجویان علاقه‎مند مؤثر باشد.

 

  • طرح کاشت محصولات صیفی و سبزیجات بصورت تلفیقی در باغ گیاه شناسی دانشگاه ایلام انجام شد
  • طرح کاشت محصولات صیفی و سبزیجات بصورت تلفیقی در باغ گیاه شناسی دانشگاه ایلام انجام شد

طرح کاشت محصولات صیفی و سبزیجات بصورت تلفیقی در باغ گیاه شناسی دانشگاه ایلام انجام شد