انتصاب سه نفر از استادیاران دانشگاه ایلام به سمت همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‎های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‎ها

با حکم دکتر نيلي رئيس هيأت ويژه گزارش ملي سيلاب‎ها، سه نفر از استادياران دانشگاه ايلام به سمت همکار کارگروه مهندسي رودخانه و سازه‎هاي هيدروليکي هيأت ويژه گزارش ملي سيلاب‎هاي کشور منصوب گرد

با حکم دکتر نیلی رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‎ها، سه نفر از استادیاران دانشگاه ایلام به سمت همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‎های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‎های کشور منصوب گردیدند.

   به گزارش روابط عمومی، پس از انتصاب دکتر مرزبان فرامرزی دانشیار دانشگاه ایلام به سمت همکار کارگروه منابع طبیعی و کشاورزی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‎ها، طی احکام جداگانه‎ای از سوی دکتر  محمود نیلی احمد آبادی، آقایان دکتر اقبال احسان‎زاده، دکتر جعفر مامی‎زاده و دکتر جواد سروریان استادیاران دانشگاه ایلام به سمت همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‎های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‎های کشور منصوب گردیدند.

دکتر نیلی در این احکام خواستار اهتمام برای تهیه گزارشی مستند و دقیق از سیلاب‎های 1398 کشور، جهت ارائه به دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری و ملت شریف ایران شده است.