انعقاد تفاهم‎نامه همکاری فی‎مابین دانشکده پیرادامپزشکی و مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران

تفاهم نامه همکاري پژوهشي سه ساله في مابين دانشکده پيرادامپزشکي دانشگاه ايلام و مرکز تحقيقات دانشگاه علوم پزشکي تهران منعقد گرديد. به گزارش روابط عمومي، تفاهم‎نامه همکاري سه ساله اجراي طرح پژوه

تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی سه ساله فی مابین دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام و مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد گردید.

 به گزارش روابط عمومی، تفاهم‎نامه همکاری سه ساله اجرای طرح پژوهشی فی‎مابین دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام و مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران به امضای دکتر مجیدپور و دکتر پوراحمد رسید.

بنا به این گزارش، طراحی و اجرای طرح‎های پروژه‎های تحقیقاتی پایه و بالینی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی دو طرف، فراهم‎سازی بستر مناسب برای بازدید اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان دو طرف با هدف آموزش پروژه‎های تحقیقاتی و فرصت مطالعاتی، تسهیل شرایط استفاده از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی طرفین برای اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان، برگزاری نمایشگاه مشترک جهت ارائه دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری طرفین، تبادل اطلاعات و مستندات، استفاده از کتابخانه‎ها، کتاب‎ها، نشریات علمی و پژوهشی، همکاری در انجام داوری، نظارت و بررسی پروژه‎های تحقیقاتی مرتبط، هدایت و حمایت از پایان نامه‎های تحصیلی و همکاری و مشارکت در ارائه سخنرانی، چاپ مقالات در نشریات علمی – پژوهشی و انتشار کتب در راستای اهداف تخصصی طرفین از جمله مفاد این تفاهم نامه همکاری است.