اولویت‌های پژوهشی اداره کل پزشکی قانونی استان ایلام

اولويت هاي پژوهشي اداره کل پزشکي قانوني استان ايلام اعضاي محترم هيئت علمي و پژوهشگران محترم مي توانند جهت کسب اطلاعات تکميلي به واحد پژوهش اين اداره کل مراجعه و يا با شماره تلفن 33340690-084 حاصل ن

اولویت‌های پژوهشی اداره کل پزشکی قانونی استان ایلام

اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به واحد پژوهش این اداره کل مراجعه و یا با شماره تلفن 33340690-084 حاصل نمایند.