قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد مطالعات عراق جهت مصاحبه در دانشگاه ایلام

به اطلاع آندسته از داوطلبان گرامي که از طريق سازمان سنجش براي مصاحبه در رشته کارشناسي ارشد مطالعات عراق به دانشگاه ايلام معرفي شده اند، مي رساند که مصاحبه شفاهي در روز شنبه مورخ 1398/05/26 در محل دف

  به اطلاع آندسته از داوطلبان گرامی که از طریق سازمان سنجش برای مصاحبه در رشته کارشناسی ارشد مطالعات عراق به دانشگاه ایلام معرفی شده اند، می رساند که مصاحبه شفاهی در روز شنبه مورخ 1398/05/26 در محل دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

مواد آزمون مصاحبه به شرح زیر است:

1-روش تحقیق

2-تاریخ عراق

3-مناسبات خارجی عراق

4-ساختار سیاسی، قومی و قبیله ای عراق

5-ترجمه متنی کوتاه به زبان عربی یا انگلیسی در مورد عراق

تذکر:
با توجه به محدودیت زمانی برای معرفی نهایی پذیرفته شدگان به سازمان سنجش کشور، عدم حضور در موعد مقرر جهت انجام مصاحبه مذکور به منزله انصراف خواهد بود و داوطلبان از فهرست متقاضیان رشته فوق الذکر حذف خواهند شد.

 تلفن تماس: 08432227014