بخشی از آزمون سراسری 1398 در دانشگاه ایلام برگزار گردید

بخشي از آزمون سراسري 1398 با حضور 5313 داوطلب در روزهاي پنج شنبه و جمعه 13 و 14 تيرماه در دانشگاه ايلام برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي، براساس برنامه زمان‎بندي، آزمون گروه هاي آزمايشي ع

بخشی از آزمون سراسری 1398 با حضور 5313 داوطلب در روزهای پنج شنبه و جمعه 13 و 14 تیرماه در دانشگاه ایلام برگزار گردید.

    به گزارش روابط عمومی، براساس برنامه زمانبندی، آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی با حضور  661 داوطلب شامل 183 داوطلب زن و 478 داوطلب مرد و گروه علوم انسانی با حضور 1006داوطلب، شامل 640 داوطلب زن و 366  داوطلب مرد صبح روز پنج شنبه 1398/04/13 و آزمون گروه هنر نیز با حضور 299 داوطلب، شامل 193 داوطلب زن و  106 داوطلب مرد عصر همانروز در دانشگاه ایلام برگزار گردید.

بنا به یان گزارش، همچنین آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی با حضور 2500 داوطلب، شامل 1300 داوطلب زن و 1220 داوطلب مرد صبح روز جمعه 1398/04/14 و آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی با حضور 741 داوطلب، شامل 479 داوطلب مرد و 262 داوطلب  زن عصر همانروز در دانشگاه ایلام برگزار گردید.

این گزارش میافزاید: صبح روز جمعه 1398/04/14 همزمان با آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه ایلام، آقای سلیمانی دشتکی استاندار ایلام، دکتر نوذری معاون سیاسی، دکتر کمالوند مدیرکل سیاسی استانداری و آقای گراوند فرماندار ایلام از روند برگزاری آزمون در دانشگاه ایلام بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید که دکتر علیاکبری رئیس دانشگاه و دکتر نعمتی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و نمانیده تام الاختیار سازمان سنجش حضور داشتند، استاندار ایلام برتحصیل براساس نیاز بازار کار تأکید کرد و گفت: روند خصوصیسازی به عنوان یک ضرورت راهی جز تکیه تحصیل کردگان به بازار کار غیر دولتی نمیگذارد.

استاندار ایلام، افزود: در گذشته رقابت بسیار سخت بود و تعداد پذیرفته شدگان (حداکثر 10 درصد) باتوجه به کمبود زیرساخت‌های آن زمان بسیار کم بود.

وی به تفاوت کنکور دهه 50 و 60 با امروز پرداخت و افزود: ظرفیت پذیرش در آن زمان نسبت به اکنون بسیار کمتر بود و این موضوع باعث شده بود که در آن زمان استرس آزمون بیشتر باشد.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به لزوم تغییر نگرش کسب علم برای شغل دولتی، تصریح کرد: با توجه به سیاستگذاری‌های موجود، دولت بایست به سمت خصوصیسازی برود و از حجم خود بکاهد و این روند عملاً ایجاد شغل دولتی برای همه را غیر ممکن می‌کند.