تقدیر وزارت علوم تحقیقات و فناوری از معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم از دکتر شيرخاني معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه به جهت برگزيده شناخته شدن در برگزاري اردوهاي راهيان نور، تقدير بعمل آورد. به گزارش خبـــرنگار فرهنگي، دکتر غلامرضا

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از دکتر شیرخانی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به جهت برگزیده شناخته شدن در برگزاری اردوهای راهیان نور، تقدیر بعمل آورد.

  به گزارش خبـــرنگار فرهنگی، دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اهداء لوح تقدیر از دکتر محمد رضا شیرخانی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به جهت برگزیده شناخته شدن و اهتمام در برگزاری اردوهای راهیان نور تقدیر بعمل آورد.