بخشی از دستاوردها، موفقیت‌ها و اخبار برگزیده دانشگاه ایلام در سال 1397