سومین رویداد ایده شو با محوریت رشته های علوم پایه در دانشگاه برگزار می‎گردد