اولویت‌های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام-98

اعضاي محترم هيات علمي و پژوهشگران گرامي مي توانند جهت اطلاع از اولويت هاي پژوهشي شرکت توزيع نيروي برق استان ايلام در سال 98 به لينک زير و همچنين پرتال شرکت توزيع نيروي برق (www.bargh-ilam.ir) مراجع

   اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران گرامی می‌توانند جهت اطلاع از اولویت‌های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام در سال 98 به لینک زیر و همچنین پرتال شرکت توزیع نیروی برق (www.bargh-ilam.ir) مراجعه نمایند. 

اولویت‌های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام-98