تمدید زمان ارزیابی اساتید دانشگاه ایلام و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

ضمن تشکر از همکاري دانشجوياني گرامي که با دقت مبادرت به ارزشيابي کيفيت تدريس اساتيد خود نموده ‏اند، به اطلاع دانشجوياني که تا کنون موفق به تکميل فرم ارزشيابي نشده‏ اند مي‏ رساند که زما

  ضمن تشکر از همکاری دانشجویانی  گرامی که با دقت مبادرت به ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید خود نموده ‏اند، به اطلاع دانشجویانی که تا کنون موفق به تکمیل فرم ارزشیابی نشده‏ اند می‏ رساند که  زمان ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات در سامانه گلستان تا روز دوشنبه  97/10/17 تمدید گردید.

لازم به ذکر است تاریخ فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

 

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ایلام