اطلاعیه آخرین مهلت تحویل فرم درخواست دفاع

به اطلاع مي‌رساند آخرين فرصت دفاع پايان‌نامه دانشجويان در نيمسال اول (97/98 ) روز يکشنبه 97/11/30خواهد بود. اين مهلت به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

به اطلاع می‌رساند آخرین فرصت دفاع پایان‌نامه دانشجویان در نیمسال اول (97/98)روز یکشنبه 97/11/30 خواهد بود. این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. از آنجا که فاصله زمانی ما بین تحویل فرم در خواست دفاع به کارشناس تحصیلات تکمیلی و زمان دفاع از پایان نامه/رساله حداقل باید 14 روز باشد. آخرین مهلت تحویل فرم درخواست دفاع حداکثر روز یکشنبه 97/11/16 خواهد بود ودانشجویان پس از تاریخ یاد شده امکان درخواست دفاع در نیمسال جاری را نخواهند داشت.