قابل توجه دانشجویان گروه مدیریت

در خصوص درس حقوق اساسي

قابل توجه دانشجویان

 مقطع کارشناسی گروه مدیریت

نظر به اینکه تعداد ساعات تشکیل درس (حقوق اساسی)آقای دکتر قدوسی در ترم جاری به حد نصاب نرسیده است، لذا به اطلاع دانشجویان ذی­ربط می­رساند که درس مذکور ناتمام اعلام و امتحان آن بعد از تشکیل کلاسهای جبرانی برگزار خواهد شد.

                                                                                              آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی