اولین طرح تحقیقاتی بین المللی دانشگاه ایلام توسط دکتر پرویز باقری به اتمام رسید

طرح تحقيقاتي دکتر پرويز باقري استاديار دانشگاه ايلام و پروفسور کمال حليلي حسن از دانشگاه UKM کشور مالزي بعنوان اولين طرح تحقيقاتي بين المللي دانشگاه به اتمام رسيد. به گزار روابط عمومي، طرح تحقيقا

طرح تحقیقاتی دکتر پرویز باقری استادیار دانشگاه ایلام و پروفسور  کمال حلیلی حسن از دانشگاه UKM کشور مالزی بعنوان اولین طرح تحقیقاتی بین المللی دانشگاه به اتمام رسید.

 به گزار روابط عمومی، طرح تحقیقاتی دکتر پرویز باقری استادیار دانشگاه ایلام و پروفسور کمال حلیلی حسن از دانشگاه UKM کشور مالزی، با عنوان «Trans-Pacificc partnership Agreement TPPA»، بعنوان نخستین پروژه بین المللی دانشگاه ایلام  و با هزینه دانشگاه  UKM به اتمام رسید.

  بنا به این گزارش، پروژه  TPPA یا موافقت نامه مشترک عبور دریایی، به بررسی موافقت نامه ی حقوقی عبور دریایی با رویکرد عبور مهاجران از طریق دریا می پردازد.

  این گزارش می افزاید، با توجه به اینکه کشور مالزی از جمله شاهراه های عبور مهاجران از طریق دریا به جنوب شرق آسیا و کشورهایی همچون استرالیا و نیوزیلند می باشد و مهاجرین هم از ملیت های مختلف و از جمله ایرانی می باشند، بررسی و نقد موافقت نامه مذکور و امکان یا غیر ممکن بودن پیوستن به این موافقت نامه و آثار حقوقی آن واجد اهمیت است که این مهم موضوع پروژه مذکور می باشد.