برگزاری سخنرانی علمی با موضوع اینترنت اشیا

در دانشکده فني و مهندسي دانشگاه ايلام با همکاري انجمنهاي علمي گروه مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات سخنراني علمي با موضوع اينترنت اشياء در تاريخ 03/10/97 ساعت 9 صبح در آمفي تئاتر زنده ياد مهندس

در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ایلام  با همکاری انجمنهای علمی گروه مهندسی برق،  کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخنرانی علمی با موضوع اینترنت اشیاء در تاریخ 03/10/97 ساعت 9 صبح در آمفی تئاتر زنده یاد مهندس ثابتی( دانشگاه ایلام-دانشکده فنی و مهندسی) برگزار شد.  محورهای سخنرانی مذکور عبارت بودند از: 1- کاربردها و چالش های رایانش fog در اینترنت اشیاء و 2- تکنولوژی سنسورهای مایکروویو و سیستم های برداشت انرژی در کاربردهای اینترنت اشیاء.

سخنرانی اول توسط دکتر مظفر بگ محمدی استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و سخنرانی دوم توسط دکتر مسعود باقلانی(استادیار گروه مهندسی برق) به صورت آنلاین از دانشگاه البرتا کانادا انجام گرفت.

این سخنرانی با حضور اساتید، دانشجویان و کارشناسان سازمانهای مختلف صورت پذیرفت.