تقدیر از پژوهشگر برتر دانشکده

همکار گرامي: جناب آقاي دکتر اردشير شيري موفقيت چشمگير جنابعالي را به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده ادبيات و علوم انساني در جشنواره برگزيدگان پژوهشي دانشگاه تبريک عرض نموده و توفيقات روزافزون شما را در

همکار گرامی: جناب آقای دکتر اردشیر شیری

موفقیت چشمگیر جنابعالی را به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در جشنواره برگزیدگان پژوهشی دانشگاه تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون شما را در تمام عرصه های زندگی از خداوند متعال خواستاریم.