آژیر مانور زلزله در پردیس خوابگاهی دختران به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار فرهنگي، با همکاري سازمان هلال احمر استان و معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، به منظور ارتقاي آمادگي دانشجويان ساکن خوابگاه ها و مواجهه با اثرات احتمالي زلزله، مانور ايمني ولزله با ح

  به گزارش خبرنگار فرهنگی، با همکاری سازمان هلال احمر استان و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،  به منظور ارتقای آمادگی دانشجویان ساکن خوابگاه ها و مواجهه با اثرات احتمالی زلزله، مانور ایمنی ولزله با حضور آقای عارفی نیا،مدیرعامل هلال احمراستان، دکتر شیرخانی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،آقای علی اکبری معاونت جوانان هلال احمر،کانون دانشجویی هلال احمر،و کارشناسان هلال احمر، ظهر امروز در پردیس خوابگاهی دختران دانشگاه اجرا شد.

  در این مانور بر اساس سناریوی مدنظر، آشنایی با اصول پناهگیری، تخلیه ایمن و استفاده از ظرفیت نیروهای دانشجویی، اسکان اضطراری و تامین امکانات اولیه مورد نیاز، انجام عملیات اطفاء حریق و امداد مصدومان انجام گرفت.