پیام تبریک

انتصاب دکتر ليلا شجاع ـ به عنوان مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي

سرکار خانم دکتر لیلا شجاع

انتصاب شایسته  حضرت عالی بعنوان ” مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی ” رابه شما تبریک عرض نموده ؛ برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می‌نماید.

 

                                                                    روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی