اولویت‌های پژوهشی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

اولويت هاي پژوهشي شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي اعضاي هيات علمي و پژوهشگران محترم مي توانند پس از مطالعه عناوين اولويت هاي پژوهشي ضمن ثبت نام در سامانه جامع و يکپارچه مديريت تحقيقات برق(سا

اولویت‌های پژوهشی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

اعضای هیات علمی و پژوهشگران محترم می‌توانند پس از مطالعه عناوین اولویت‌های پژوهشی ضمن ثبت‌نام در سامانه جامع و یکپارچه مدیریت تحقیقات برق(سامانه سیب) به آدرس sib.nri.ac.ir و همچنین با مراجعه به داشبورد پروژه‌ها/ ثبت فرم پیشنهاد، نسبت به تکمیل فرم‌های موجود و ارسال به کمیته تحقیقات و توسعه فناوری نیروگاه مربوطه اقدام نمایند تا بر اساس چرخه تصویب تعریف پروژه تحقیقاتی مندرج در دفترچه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پروژه‌های تحقیقاتی تقاضامحور در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گردش کار انجام پذیرد.