نایب قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه ایلام در رشته بومی محلی (هفت سنگ مهارتی) در المپیاد ورزشی‎های همگانی دانشجویان

تيم دانشجويان دختر دانشگاه ايلام در رشته بومي محلي (هفت سنگ مهارتي) در چهارمين المپياد ورزشي‎هاي همگاني دانشجويان دختر سراسر کشور موفق به کسب عنوان نايب قهرماني گرديد. به گزارش روابط عمومي،

تیم دانشجویان دختر دانشگاه ایلام در رشته بومی محلی (هفت سنگ مهارتی) در چهارمین المپیاد ورزشیهای همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی گردید.

   به گزارش روابط عمومی، در چهارمین المپیاد ورزشی های همگانی دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور که از 26 الی 29 تیرماه با شرکت 44 تیم در دانشگاه الزهرا برگزار گردید، در رشته بومی محلی (هفت سنگ مهارتی) تیم دانشجویان دانشگاه ایلام متشکل از خانمها مریم زرینی و معصومه صحرایی موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شدند.

بنا به این گزارش، خانم دکتر فاطمه آزرم مربی و سرپرست این تیم را عهده دار بود.