سخنرانی دکتر خیری با عنوان «تربیت بدنی دانشگاه های کشور و چالش های پیش رو» برگزار گردید

همزمان با هفته تربيت بدني، سخنراني دکتر خيري استاديار گروه علوم ورزشي با عنوان «تربيت بدني دانشگاه هاي کشور و چالش هاي پيش رو» در دانشگاه برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي، همزمان با هفته تربي

همزمان با هفته تربیت بدنی، سخنرانی دکتر خیری استادیار گروه علوم ورزشی با عنوان «تربیت بدنی دانشگاه های کشور و چالش های پیش رو» در دانشگاه برگزار گردید.

    به گزارش روابط عمومی، همزمان با هفته تربیت بدنی؛ سخنرانی دکتر عامر خیری استادیار گروه علوم ورزشی با عنوان «تربیت بدنی دانشگاه های کشور و چالش های پیش رو»، صبح  روز سه شنبه مورخ 98/7/30  با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در محل سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

بنا به این گزارش، دکتر خیری ضمن تشریح مشکلات و موانع موجود در زمینه گسترش ورزش دانشجویی، بیان کرد: ریشه این مشکلات دانشگاه، مدارس و خانواده نیست، بلکه مشکل اصلی به حوزه فرهنگ بر می گردد و تا این مشکل حل نگردد؛ اتفاق خاصی در زمینه ورزش دانشجویی نمی افتد.

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، افزود: به عبارت دیگر  ورزش باید در جامعه نهادینه شود و به جای بکار بردن جمله «من می خواهم  فعالیت بدنی داشته باشم»، از  عبارت «من باید فعالیت جسمی داشته باشم» استفاده شود و این موضوع به یک الزام فردی و گروهی در جامعه تبدیل شود.

دکتر خیری، یادآور شد: نهادینه سازی ورزش قابل اجرا نیست، مگر از طریق فراهم شدن یک برنامه استراتژیک و مدون در بالاترین سطح تصمیم گیری کشور و اهتمام ملی که باید در این زمینه صورت گیرد.

 در پایان دکتر خیری به سئوالات متعدد دانشجویان بصورت مبسوط پاسخ  داد و حضار با مشارکت در بحث نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.