نشست مشترک دفتر ارتباط با صنعت و جامعه با شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت دانا ژئوفیزیک

نشست مشترک دفتر ارتباط با صنعت و جامعه با گروهي از مديران و کارشناسان شرکت نفت مناطق مرکزي و شرکت دانا ژئوفيزيک در راستاي توسعه همکاري هاي دوجانبه با حضور دکتر مهدي زاده، معاون پژوهش و فناوري ؛ دکتر

  نشست مشترک دفتر ارتباط با صنعت و جامعه با گروهی از مدیران و کارشناسان شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت دانا ژئوفیزیک در راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه با حضور دکتر مهدی‌زاده، معاون پژوهش و فناوری ؛ دکتر بیاتی، مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، صبح روز یکشنبه 98/7/28، در محل دفتر معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید.

 در این نشست آقای دکتر مهدی زاده،معاون پژوهش و فناوری، ضمن خوشامد گویی در خصوص نحوه تعامل و همکاری مشترک میان دانشگاه و شرکت دانا ژئوفیزیک توضیحاتی ارائه نموده و به بیان انتظارات منطقی خود از برقراری این ارتباط پرداختند. همچنین در جریان این نشست میهمانان از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه‌ مرکزی و آزمایشگاه دانشکده نفت و گاز  بازدید بعمل آوردند.