اولین رویداد استارتاپی منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام در دانشگاه ایلام برگزار می گردد