پیام تبریک

انتصاب آقاي دکتر صيد مهدي ويسه ـ به عنوان مدير گروه آموزشي مديريت

جناب آقای دکتر صیدمهدی ویسه

انتصاب شایسته  جنابعالی بعنوان ” مدیر گروه آموزشی مدیریت ” رابه شما تبریک عرض نموده ؛ برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می‌نماید.

 

                                                     روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسان