اولویت های پژوهشی شرکت توانیر -98

به اطلاع ميرساند اولويت هاي پژوهشي شرکت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران در سال 98 منتشر شده است؛ مقتضي است پيشنهاد پروژه ها از طريق سامانه تحقيقات برق به دفاتر شرکت هاي ذيربط ارسال گردد.

به اطلاع میرساند اولویت‌های پژوهشی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در سال 98 منتشر شده است؛ مقتضی است پیشنهاد پروژه‌ها از طریق سامانه تحقیقات برق به دفاتر شرکت‌های ذیربط ارسال گردد.