کتاب «تاریخ اسلام در هند از آغاز تا قرن پنجم هجری قمری» تألیف دکتر سیاوش یاری به چاپ سوم رسید

کتاب «تاريخ اسلام در هند از آغاز تا قرن پنجم هجري قمري» تأليف دکتر سياوش ياري دانشيار دانشگاه ايلام، توسط انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب، براي سومين بار به چاپ رسيد. کتاب «تاريخ اسلام در هند

کتاب «تاریخ اسلام در هند از آغاز تا قرن پنجم هجری قمری» تألیف دکتر سیاوش یاری دانشیار دانشگاه ایلام، توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، برای سومین بار به چاپ رسید.

  کتاب «تاریخ اسلام در هند از آغاز تا قرن پنجم هجری قمری»، تألیف دکتر سیاوش یاری دانشیار دانشگاه ایلام و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، برای نخستین بار در سال 1384 توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در تیراژ دو هزار نسخه منتشر شد، که به عنوان منبع تاریخ اسلام در هند برای بسیاری از دانشگاه‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری معرفی گردید و اندک زمانی بعد کتاب نایاب شد، تا اینکه انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم کتاب را در تیراژ هزار نسخه در سال 1388 مجددا به چاپ رساند و در تابستان سال جاری هم چاپ سوم آن منتشر گردید

این اثر شامل: مقدمه، متن کتاب در دو بخش و هر بخش در سه فصل، نتیجه و کتابنامه است. دکتر یاری در مقدمه کتاب، ضمن بیان اهمیت موضوع مورد پژوهش، به معرفی و نقد منابع مورد استفاده می‌پردازد. وی این منابع را به شش گروه، شامل: کتب جغرافیایی، تاریخ‌های عمومی، تاریخ‌های محلی، متون اسماعیلی، سفرنامه‌ها و تحقیقات جدید تقسیم می‌کند و سپس اهمیت و جایگاه آنها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

بخش اول کتاب، به بررسی سیامی طبیعی و جغرافیایی شبه قاره هند، شبه قاره در دوره خلفای راشدین و سند در دوره‌ی بنی‌امیه و بنی‌عباس اختصاص دارد. در بخش دوم، علاوه بر آشنایی با تعاملات و تحولات فرهنگی و علمی و گسترش اسلام در سند، از نحوه‌ ورود اسماعیلیه به هند، سیاست‌های مالی و تأثیر آن بر گسترش اسلام آگاه می‌شویم.

در بخش سوم نیز نقش تجار، مبلغان، دانشمندان و صوفیان در گسترش اسلام در شبه قاره هند مورد بررسی قرار گرفته است.

آخرین قسمت کتاب، مربوط به منابع و مآخذ است و کتابنامه، است که با ترتیب نسخ خطی، کتب فارسی، کتب عربی، اردو و کتاب‎های انگلیسی تنظیم شده است.