بخشی از آزمون کارشناسی ارشد 1399 در دانشگاه ایلام برگزار گردید

بخشي از آزمون کارشناسي ارشد 1399، با موفقيت و با رعايت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله اجتماعي در دانشگاه ايلام برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي، آزمون کارشناسي ارشد 1399 دانشگاه ها و موسسات آموزش

بخشی از آزمون کارشناسی ارشد 1399،  با موفقیت و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی در دانشگاه ایلام برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی، آزمون کارشناسی ارشد 1399 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی،  همزمان با سراسر کشور، در نوبت صبح روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه، 16، 17 و 18 مرداد 1399 در حوزه های امتحانی در سه دانشکده فنی و مهندسی، کشاورزی و ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

بنا به این گزارش: با توجه به وجود پدیده بیماری کرونا، فضاهای حوزه‌های برگزاری آزمون قبل و بعد از امتحان به طور کامل ضد عفونی شدند و تمام پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی رعایت گردید و کلیه عوامل اجرایی، انتظامات و داوطلبان از ماسک استفاده کردند.

یادآور می‌شود: صبح روز پنجشنبه 16 مرداد، آقای بسطامی معاون برنامه‌ریزی استانداری به همراه دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه، از محل‌های برگزاری آزمون در دانشگاه ایلام بازدید بعمل آوردند.