انتصاب دکتر مجید بگ‌نظری به سمت سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر دانشگاه ایلام

با حکم رئيس دانشگاه: دکتر مجيد بگ نظري به سمت سرپرست پژوهشکده گياهان دارويي و معطر دانشگاه ايلام منصوب گرديد. به گزارش روابط عمومي، طي حکمي از سوي دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه، دکتر مجيد بگ نظ

با حکم رئیس دانشگاه: دکتر مجید بگ‌نظری به سمت سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر دانشگاه ایلام منصوب گردید.

  به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه، دکتر مجید بگ‌نظری از اعضای هیأت علمی جوان و با انگیزه دانشگاه و عضو هیأت علمی گروه آموزشی باغبانی، به سمت سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر دانشگاه ایلام منصوب گردید.

رئیس دانشگاه در این حکم خواستار همفکری و همکاری دکتر بگ‌نظری با اعضای هیأت علمی و جلب همکاری سازمان‌های ذیربط استانی و ملی؛ مطابق اهداف و شاخص‌های برنامه استراتژیک پنج ساله دانشگاه (1400-1396) و اهتمام برای تولید و ارائه خدمات پژوهشی و ترویج کارآفرینی در زمینه‌های مربوطه  و تلاش برای تحقق رسالت دانشگاه در پیشتازی، قانون‌مداری، پاسخگویی، مأموریت‌گرایی، اخلاق‌مداری، خلاقیت و کارآفرینی شده است.

روابط عمومی دانشگاه ایلام برای دکتر بگ‌نظری آرزوی موفقیت دارد.