آغاز عملیات بازسازی و نوسازی سراهای دانشجویی دانش و شهید اختیارزاده

در قالب طرح "ارتقاي سراهاي دانشجويي دانشگاه ها"، با حمايت مالي صندوق رفاه دانشجويان و کمک يکي از خيران مطرح کشور، عمليات بازسازي و نوسازي سراهاي دانشجويي دانش و شهيد اختيارزاده آغاز گرديد.

در قالب طرح "ارتقای سراهای دانشجویی دانشگاه‌ها"، با حمایت مالی صندوق رفاه دانشجویان و کمک یکی از خیران مطرح کشور،  عملیات بازسازی و نوسازی سراهای دانشجویی دانش و شهید اختیارزاده آغاز گردید.

  به گزارش روابط عمومی، در ادامه برنامه‌ی مستمر دانشگاه ایلام برای نوسازی و بازسازی سراهای دانشجویی، با رایزنی مستمر ریاست محترم دانشگاه و معاونت دانشجویی با سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان و نیز پیشینه‌ی موفق دانشگاه ایلام در طرح ارتقای سراهای شهید مطهری و شهید ورمزیار در سال گذشته، خوشبختانه تفاهم نامه‌ی ارتقای سرای شهید اختیارزاده از سطح پنج  به سطح یک با حمایت مالی صندوق رفاه (40 درصد)، کمک  مالی آقای عباس مُصلی‌نژاد از خیرین حامی دانشگاه (30 درصد) و دانشگاه ایلام (30 درصد) و نیز ارتقای سرای دانش از سطح پنج به سطح یک با حمایت مالی صندوق رفاه دانشجویان (50 درصد) و دانشگاه ایلام (50 درصد) منعقد و عملیات اجرایی آن از روز پنجشنبه مورخ 1399/5/16 آغاز شد.

لازم به توضیح است که سرای دانشجویی پسرانه دانش (تحصیلات تکمیلی) با ظرفیت 134 نفر، 23 اتاق و زیربنای 1500 مترمربع در دو طبقه در سال 1374 احداث شده و یکی از قدیمی‌ترین سراهای دانشگاه ایلام می‌باشد.

همچنین، سرای دانشجویی شهید اختیارزاده، با ظرفیت 148 نفر، 26 اتاق و زیربنای 1440 متر مربع در دو طبقه در سال 1380 احداث شده و برای اسکان دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی مورد بهره برداری قرار گرفته است.