زمان استفاده از مرخصی تشویقی در ایام تابستان

استفاده از مرخصي تشويقي


معاونین محترم دانشگاه، ریاست محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مدیر محترم حوزه ریاست، مدیران محترم دانشگاه

سلام علیکم

       با احترام، ضمن قدردانی از زحمات مجموعه آن حوزه، پیرو مصوبه جلسه 1399/04/31 هیات محترم رئیسه دانشگاه، بدین وسیله به استحضار می رساند که از تاریخ 1399/05/04 لغایت 1399/06/15 تمامی حوزه های دانشگاه حداکثر بایستی با  50 درصد ظرفیت نیروی انسانی خود فعال باشنداز اینرو متمنی است برنامه ریزی لازم در بازه زمانی یاد شده به گونه ای صورت پذیرد که ضمن انجام امورات مربوط به دانشگاه و ارباب رجوع، اعضای آن حوزه از 10 روز مرخصی تشویقی هیات امنا و نیز 10 روز مرخصی استحقاقی استفاده نمایند. خاطر نشان می سازد که در سال جاری ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء امکان پذیر نمی باشد.