انتصاب دو تن اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام به عضویت در شورای پژوهش شرکت گاز استان ایلام

مديرعامل شرکت گاز استان ايلام: دکتر بهروز بياتي و دکتر حمزه صالحي پور اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام به مدت يک سال به عضويت در شوراي پژوهش شرکت گاز استان ايلام منصوب گرديدند. به گزارش روابط عمومي،

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام: دکتر بهروز بیاتی و دکتر حمزه صالحی‌پور اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام به مدت یک سال به عضویت در شورای پژوهش شرکت گاز استان ایلام منصوب گردیدند.

  به گزارش روابط عمومی، طی احکام جداگانه‌ای از سوی مهندس عباس شمس‌الهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام، آقایان دکتر بهروز بیاتی و دکتر حمزه صالحی‌پور اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی از تاریخ 1399/03/01 به مدت یک سال به عضویت در شورای پژوهش شرکت گاز استان ایلام منصوب گردیدند.

دکتر بهروز بیاتی

دکتر حمزه صالحی‌پور

مهندس شمس‌الهی در این احکام خواستار اهتمام آقایان دکتر بیاتی و دکتر صالحی‌پور، برای تحقق اهداف متعالی شرکت گاز استان ایلام همسو با رسالت‌های پژوهشی شرکت ملی گاز ایران و انجام مأموریت‌ها و وظایف محوله شده است.