سخنرانی علمی دکتر نورالدین رستمی استادیار دانشگاه ایلام در نشست سایه روشن‌های مالچ‌پاشی کشور

سخنراني دکتر نورالدين رستمي استاديار دانشگاه ايلام در نشست علمي –تخصصي، سايه روشن هاي مالچ پاشي، در محل دفتر رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور برگزار گرديد. به گزارش روابط ع

سخنرانی دکتر نورالدین رستمی استادیار دانشگاه ایلام در نشست علمی تخصصی، سایه روشن‌های مالچ پاشی،  در محل دفتر رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار گردید.

   به گزارش روابط عمومی، دکتر رستمی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام در این نشست، گفت: مالچ پاشی در ایلام از سال 96 آغاز شد و با دیدن عرصه‌های مالچ پاشی شده در ابتدا ذهنیت منفی داشتیم،، اما در کنارش تحقیقات خود را نیز انجام داده‌ایم و با نمونه گیری‌هایی که در زمینه دما، پوشش گیاهی، رطوبت خاک و غیره انجام شد، اثرات مثبتی روی فرسایش خاک داشته و پوشش گیاهی  ایجاد شده در لوای مالچ پاشی موفق بوده است.

لینک خبر در سایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور: https://frw.ir/02/Fa/News/News.aspx?nwscid=11&nwsId=72284