ثبت درخواست انتقالی و یا مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر

به اطلاع ميرساند سامانه نقل وانتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر از مورخه 99/03/20 تا مورخه 99/04/20 آماده ثبت درخواست دانشجويان شاهد و ايثارگر (فرزند وهمسر شهيد ،آزاده ،جانبازان 25 و بالاتر ) واجد ش

به اطلاع میرساند سامانه نقل وانتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از  مورخه  99/03/20 تا مورخه  99/04/20  آماده ثبت درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر (فرزند وهمسر شهید ،آزاده ،جانبازان  25 و بالاتر ) واجد شرایط مقطع کارشناسی ورودی های سال 98 و ماقبل آن می باشد  لذا دانشجویان جهت ثبت درخواست خود به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان به آدرس http://portal.saorg.ir مراجعه نمایند .