دریافت اعتبار خدمات آزمایشگاهی از طریق ارسال پیامک

اعضاي محترم هيأت علمي براي دريافت اعتبار خدمات آزمايشگاهي شبکه آزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي از طريق پيامک اقدام کنند.

با توجه به تصمیم شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی برای سهولت بیشتر اعضای محترم هیأت علمی برای ثبت نام در باشگاه مشتریان، از این پس می توانند با ارسال عدد 10 به سامانه پیامکی 2163103500 درخواست خود را برای عضویت ارسال نموده تا کارشناسان شبکه نسبت به ثبت نام ایشان اقدام نماید.