جلسه برخط هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت در سال 1399

برگزاري جلسه آنلاين هيات نظارت ،ارزيابي و تضمين کيفيت

جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی بصورت برخط با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر علی اکبری بادانشگاههای( آزاد اسلامی، پیام نور، علمی کاربردی، فرهنگیان، موسسه غیر انتفاعی -غیر دولتی باختر و دانشگاه فنی و حرفه ایی) در اردیبهشت ماه 99  برگزار گردید. 

                                                                                           دبیرخانه هیات استانی