تمدید حکم مدیریت دکتر مسعود صیدی در سمت رییس دانشکده فنی و مهندسی

با حکم رئيس دانشگاه: حکم مديريت دکتر مسعود صيدي در سمت رييس دانشکده فني و مهندسي به مدت دو اسل تمديد گرديد. به گزارش روابط عموميف طي حکمي از سوي دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه، حکم مديريت دکتر مس

با حکم رئیس دانشگاه: حکم مدیریت دکتر مسعود صیدی در سمت رییس دانشکده فنی و مهندسی به مدت دو اسل تمدید گردید.

     به گزارش روابط عمومیف طی حکمی از سوی دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه، حکم مدیریت دکتر مسعود صیدی  در سمیت رییس دانشکده فنی و مهندسی از تاریخ 1398/12/05 به مدت دو سال تمدید گردید.

  رییس دانشگاه در این حکم خواستار توجه به اصول مدیریت علمی، اخلاق حرفه‌ای و همفکری با همکاران محترم با عطف توجه به اهداف و شاخص‌های برنام? استراتژیک پنج سال? دانشگاه  (1400-1396) و اهتمام برای  ارتقاء سطح شاخص‌های توسع? دانشکده و تحقق رسالت دانشگاه در پیشتازی، قانون‌مداری، پاسخگویی، مأموریت‌گرایی، اخلاق‌مداری، خلاقیت و کارآفرینی شده است.