نشست هم اندیشی

نشست هم انديشي کرونا و تاثيرات بين المللي آن برسياست، اقتصاد و فرهنگ به ويژه ساختار قدرت ايالات متحده آمريکا با حضور دکتر ايزدي روز شنبه 20 ارديبهشت ماه 99 برگزارشد. دراين جلسه اساتيد تمام دانشگاه

نشست هم اندیشی کرونا و تاثیرات بین المللی آن برسیاست، اقتصاد و فرهنگ به ویژه ساختار قدرت ایالات متحده آمریکا با حضور دکتر ایزدی روز شنبه 20 اردیبهشت ماه 99 برگزارشد.

دراین جلسه اساتید تمام دانشگاه های استان ایلام حضور داشتند.