انتصاب دکتر جواد چراغی به سمت سرپرست دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام

با حکم رئيس دانشگاه: دکتر جواد چراغي به سمت سرپرست دانشکده پيرادامپزشکي منصوب گرديد. به گزارش روابط عمومي، طي حکمي از سو ي دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه، آقاي دکتر جواد چراغي به سمت سرپرست دان

با حکم رئیس دانشگاه: دکتر جواد چراغی به سمت سرپرست دانشکده پیرادامپزشکی منصوب گردید.

   به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سو ی دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه، آقای دکتر جواد چراغی به سمت سرپرست دانشکده پیرادامپزشکی منصوب گردید.

رئیس دانشگاه در این حکم خواستار جلب همفکری و همکاری اعضای هیأت علمی و کارکنان و اهتمام برای تحقق شاخص‌های برنامه استراتژیک پنج ساله دانشگاه (1400-1396) و تلاش برای برای ارتقاء سطح خدمات حضوری و برخطِ آموزشی و پژوهشی دانشکده و تحقق رسالت دانشگاه در پیشتازی، قانون‌مداری، پاسخگویی، مأموریت‌گرایی، اخلاق‌مداری، خلاقیت و کارآفرینی شده است.

 رئیس دانشگاه همچنین من جداگانه‌ای از خدمات ارزشمند دکتر فاضل پوراحمد در دوران تصدّی ریاست دانشکده پیرادامپزشکی صمیمانه  تشکر نمود.