تمدید حکم مدیریت دکتر حمیدرضا امامی‌پور در سمت «مدیر امور فرهنگی دانشگاه ایلام»

با حکم رئيس دانشگاه: حکم مديريت دکتر حميدرضا امامي پور در سمت «مدير امور فرهنگي دانشگاه ايلام»، به مدت دو سال تمديد گرديد. به گزارش روابط عمومي، طي حکمي از سوي دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه ا

با حکم رئیس دانشگاه: حکم مدیریت دکتر حمیدرضا امامی‌پور در سمت «مدیر امور فرهنگی دانشگاه ایلام»، به مدت دو سال تمدید گردید.

   به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه ایلام، حکم مدیریت دکتر حمیدرضا امامی‌پور عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه در سمت «مدیر امور فرهنگی دانشگاه ایلام» از تاریخ 1398/08/30 به مدت دو سال تمدید گردید.

رئیس دانشگاه در این حکم خواستار تلاش برای ارتقاء سطح کیفی شاخصِ خدمات حضوری و برخطِ حوزه‌ فرهنگی و اجتماعی با توجه به اهداف و شاخص‌های برنامه استراتژیک پنج ساله دانشگاه (1400-1396) و اهتمام برای  برای تحقق رسالت دانشگاه در پیشتازی، قانون‌مداری، پاسخگویی، مأموریت‌گرایی، اخلاق‌مداری، خلاقیت و کارآفرینی شده است.