اطلاعیه

اعضاء محترم هيأت علمي/ و کارکنان محترم دانشکده پيرادامپزشکي با سلام و احترام با عنايت به اطلاعيه شماره 201761 مورخ 99/04/14( فايل نامه مرتبط) و هشدارهاي ستاد استاني مديريت کرونا و هيات رئيسه

اعضاء محترم هیأت علمی/ و کارکنان محترم دانشکده پیرادامپزشکی
با سلام و احترام

      با عنایت به اطلاعیه شماره 201761 مورخ 99/04/14( فایل نامه مرتبط) و هشدارهای ستاد استانی مدیریت کرونا و هیات رئیسه محترم دانشگاه:

بدینوسیله، به اطلاع می رساند با توجه به افزایش دوباره آمار مبتلایان به بیماری کرونا و لزوم رعایت بهداشت فردی و جمعی، در صورتی که خدای ناخواسته عضوی از خانواده شما به بیماری کرونا مبتلاست، بسیار ضروری است مسئول دانشکده را در جریان امر قرار داه، شرایط قرنطینه و مرخصی به مورد اجرا گذاشته شود. متذکر می شود؛ به منظور حفاظت از سلامت پرسنل دانشکده، رعایت امر فوق اجتناب ناپذیر بوده، در غیر این صورت تمام مسئولیت و عواقب ناشی از آن متوجه فرد خاطی خواهد بود.

ضمناً ارائه جواب آزمایش خانواده به ریاست دانشکده الزامی می باشد.

 

با آرزوی توفیق الهی
دکتر جواد چراغی 
رئیس دانشکده پیرادامپزشکی