گروه بندی حوزه های مختلف دانشگاه ایلام جهت انجام تست کرونا

پيرو اطلاعيه مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه مبني بر فراهم نمودن تمهيداتي براي انجام تست آنتي بادي ويژه اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه ايلام، همکاراني که تمايل به انجام اين تست دارند مي­ تو

پیرو اطلاعیه مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه مبنی بر فراهم نمودن تمهیداتی برای انجام تست آنتی بادی ویژه اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه ایلام، همکارانی که تمایل به انجام این تست دارند می­ توانند مطابق جدول زمانی زیر به پایگاه سیار نمونه­ گیری که در روبروی درب ورودی سلف سرویس خواهران مستقر می­ باشد، مراجعه نمایند. لازم به توضیح است که هزینه­ نهایی این آزمایش 60000 تومان می باشد که 50 درصد از آن توسط دانشگاه پرداخت شده و 50 درصد باقی مانده (30000 تومان) متعاقباً از حقوق افراد کسر خواهد شد.