اخبار دانشکده

خلاصه اي از اقدامات دانشکده در سال 99

اخبار دانشکده

  • بهسازی و نوسازی ساختمان مرکز تحقیقات دانشکده پیرادامپزشکی.
  • فعالیت بهسازی مرکز تحقیقات دانشکده از خرداد 99 آغاز و هم اکنون در حال اجراست.
  • محوطه سازی مرکز با همکاری کارکنان دانشکده و تحت مدیریت مهندس جلیل رحیمی ، علیرغم مشکلات و موانع موجود به روند رو به رشد ادامه می دهد. از شهردار محترم دانشگاه آقای غفار صالحی به خاطر حمایت های بی دریغشان در این راستا تشکر و قدردانی بعمل می آید