انتصاب خانم دکتر پریسا طهماسبی به سمت سرپرست «گروه آموزشی زیست‌شناسی»

با حکم رئيس دانشگاه: خانم دکتر پريسا طهماسبي به سمت سرپرست «گروه آموزشي زيست شناسي» منصوب گرديد. به گزارش روابط عمومي، طي حکمي از سوي دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه، خانم دکتر پريسا طهماسبي، با

با حکم رئیس دانشگاه: خانم دکتر پریسا طهماسبی به سمت سرپرست «گروه آموزشی زیست‌شناسی» منصوب گردید.

   به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه، خانم دکتر پریسا طهماسبی، با حفظ مسئولیت­‌های آموزشی و پژوهشی، به سمت سرپرست «گروه آموزشی زیست‌شناسی» منصوب گردید.

رئیس دانشگاه در این حکم خواستار توجه به اصول مدیریت علمی و اخلاق حرفه‌ای، تلاش برای ارتقاء سطح شاخصِ خدمات آموزشی و پژوهشی گروه  (حضوری و برخط) و نیر اهتمام  برای تحقق رسالت دانشگاه‌ در پیشتازی، قانون‌مداری، پاسخگویی، مأموریت‌گرایی، اخلاق‌مداری، خلاقیت و کارآفرینی شده است.