الزام تعیین زمان دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه گلستان

1- تعيين زمان دفاعيه دانشجويان تحصيلات تکميلي به صورت الکترونيکي از طريق سامانه گلستان 2- مراحل درخواست دفاعيه 3- مراحل تصويري ثبت پروپوزال در سامانه گلستان