شرایط و ضوابط برگزاری ترم تابستانی دانشگاه ایلام در سال 1399 بصورت مجازی

-شرايط: 1- حداکثر واحد انتخابي شش واحد مي باشد؛ 2-نيمسال تابستاني حذف و اضافه و حذف اضطراري ندارد؛ 3- ارائه معرفي نامه دانشگاه مبدأ که در آن دروس مورد تأييد ذکر شده باشند، الزامي است؛ 4- ک

-شرایط:

1- حداکثر واحد انتخابی شش واحد می باشد؛

2-نیمسال تابستانی حذف و اضافه و حذف اضطراری ندارد؛

3- ارائه معرفی نامه دانشگاه مبدأ که در آن دروس مورد تأیید ذکر شده باشند، الزامی است؛

4- کلاس‌ها مطابق تقویم آموزشی و بصورت غیرحضوری (مجازی) برگزار خواهد شد؛

5-شهریه ثابت و متغیر برابر جدول مربوطه دریافت خواهد شد؛

6-شهریه دریافتی پس از ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد، مگر اینکه کلاس به حد نصاب نرسد؛

7- چنانچه کلاسی به حد نصاب نرسد، تشکیل نخواهد شد (حد نصاب تشکیل کلاس 10 نفر می باشد)؛

8-داشتن رایانه شخصی و یا سایر سیستم‌هایی که دارای میکروفن و هدست بوده و قابلیت اتصال به شبکه اینترنت را داشته باشند، جهت شرکت در کلاس‌ها و امتحانات ضروری است؛

9- شرکت در کلاس‌ها و جلسه امتحان مطابق برنامه ثبت شده در سامانه ضروری بوده و شرایط غیبت همانند کلاس‌های حضوری خواهد بود.

2-مدارک مورد نیاز جهت بارگزاری و ثبت نام دانشجویان مهمان:

1- تصویر موافقت نامه (معرفی نامه رسمی) دانشگاه مبدأ

2-تصویر کارت ملی

3-تقویم آموزشی:

1-ثبت نام اولیه دانشجویان مهمان جهت اخذ شناسه کاربری: 99/04/28 لغایت 99/05/01

2-انتخاب واحد: 99/5/04 لغایت 99/05/08

3-تشکیل کلاس ها: 99/05/11 لغایت 99/06/06

4-امتحانات : 99/06/07 لغایت 99/06/13

تذکر: تمامی مراحل ثبت نام، پرداخت شهریه، کلاس‌ها، امتحانات و ارسال نمرات بصورت غیرحضوری و سامانه‌ای خواهد بود.

شهریه دروس:

 

آدرس: ایلام – خیابان پژوهش- دانشگاه ایلام- اداره کل امور آموزشی دانشگاه ایلام

تلفن: 08459241293

دورنگار: 0843222703

توجه:

مراحل تکمیلی ثبت نام و شرکت در ترم تابستانی از طریق اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد، جهت دریافت به سایت اینترنتی دانشگاه ایلام به آدرس WWW.Ilam.ac.ir مراجعه فرمایید.

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام