انتصاب سرپرستان گروه‌های آموزشی مرتع و آبخیزداری و علوم باغبانی

با حکم رئيس دانشگاه: سرپرستان گروه هاي آموزشي مرتع و آبخيزداري و علوم باغباني منصوب گرديدند. به گزارش روابط عمومي، طي احکام جداگانه اي از سوي دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه، سرپرستان دو گروه آموزشي

با حکم رئیس دانشگاه: سرپرستان گروه‌های آموزشی مرتع و آبخیزداری و علوم باغبانی منصوب گردیدند.

   به گزارش روابط عمومی، طی احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه، سرپرستان دو گروه آموزشی دانشکده کشاورزی به شرح ذیل منصوب گردیدند:

1-دکتر حاجی کریمی به سمت سرپرست گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

2- دکتر جواد عرفانی‌مقدم به سمت سرپرست گروه آموزشی علوم باغبانی

رئیس دانشگاه در این احکام خواستار توجه به اصول مدیریت علمی و اخلاق حرفه‌ای، تلاش برای ارتقاء سطح شاخصِ خدمات آموزشی و پژوهشی گروه (حضوری و برخط) و اهتمام  برای تحقق رسالت دانشگاه‌ در پیشتازی، قانون‌مداری، پاسخگویی، مأموریت‌گرایی، اخلاق‌مداری، خلاقیت و کارآفرینی شده است.